Co nabízíme

Naší doménou je práce se zkvalitňováním komunikace a práce s prožíváním. Kurzy Takmile se zaměřují na prohlubování kontaktu s druhým člověkem, zlepšování poskytování pomoci, na zvládání obtížných (nejen pracovních) situací a práci se sebou. Konkrétně se věnujeme krizové intervenci, práci s obtížným kontaktem (pasivitou, vulgaritou, zmateností, manipulací, projevům emočního rozrušení),  tématice sebevražedného a sebepoškozujícího chování a tématům psychohygieny, práci s hranicemi a sebereflexí, syndromu vyhoření a poskytování zpětné vazby.

Naše kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří při své práci komunikují s lidmi. Jsou to například složky integrovaného záchranného systému (dispečinky), pomáhající profese, zákaznická centra či zákaznické linky a organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Nabízíme hotové kurzy i kurzy a workshopy na klíč v různém rozsahu.

Kurzy a workshopy jsou interaktivní a hravé.

 

Novinka (od dubna 2021)

KriZOOMka – (s)dílna krizové intervence

KriZOOMka je online prostor s Táňou a Michalem určený pro trapeuty, sociální pracovníky, učitele, zdravotníky a všechny pomáhající profesionály, kteří se ve svém praxi setkávají s projevy krize u svých klientů, pacientů a žáků.

Přemýšlíte jak jednat s akutně rozrušeným klientem? Hodily by se Vám informace z krizovky v minulém telefonátu o sebevraždě? Obáváte se videohovoru s tématem sebepoškozování? Cítíte nejistotu v práci s projevy vzteku, agrese či viny a bezmoci? Potřebujete podpořit v práci s akutní úzkostí či panickou atakou klienta? Přemýšlíte, kdy se hodí přístupy a techniky krizové intervence a jak krizi poznat? Kdykoliv Vás napadne, že by Vám pomohla konzultace na téma krizové intervence, v prostoru KriZOOMky budete vždy vítaní.

V bezpečném prostředí KriZOOMky je možné mluvit o svých zkušenostech či obavách, hledat inspiraci, praktické tipy a doporučení vycházející z dlouholeté praxe v oblasti krizové intervence. Nabízíme kreativní a individuální přístup, můžeme společně sdílet, modelovat, hrát si a tvořit, jak je nám to v Takmile vlastní. Vaše konkrétní situace propojíme s teorií krizové intervence a zároveň z tohoto prostoru odejdete s praktickými tipy a možnostmi, o které se budete moct ve své práci opřít.

KriZOOMka pro jednotlivce
Nabízíme individuální prostor na 1-2 hodiny, ve kterém se budeme oba plně věnovat Vám a Vašim potřebám.
Cena:
1 hodina … 1 500 Kč
2 hodiny … 2 000 Kč

KriZOOMka pro skupinu
Pokud je Vás více, nabízíme prostor pro společné setkání u témat krizové intervence ve větším počtu.
Ceník:

V případě zájmu setkat se s námi v KriZOOMce stačí vyplnit přihlášku. Vyplňte jen jednu přihlášku i v případě, že jste skupina. Po obdržení přihlášky se Vám do dvou dnů ozveme s nabídkou termínů. Po společné domluvě konkrétního termínu Vám přijde faktura a pokyny k zaplacení. Při skupinové objednávce přijde pouze jedna faktura na uhrazení celé částky najednou.

 

Aktuální nabídka

Krizová intervence v terapeutické praxi

Online kurz krizové intervence pro terapeuty je realizován pod projektem #delamcomuzu (Terpie.cz) a je sestaven ze tří webinářů na témata:

18. 2. 2021 19:00 – 21:00 | Sebevraždy
První část online kurzu krizové intervence se zaměří na téma sebevražd. Lekce bude věnována sebevražednému myšlení klientů s různou mírou akutnosti (úvahy, plán, započatá sebevražda), ale i konkrétním technikám krizové intervence, které jsou využitelné pro práci terapeuta se sebevražedným klientem v různých formách kontaktu (F2F, online, telefon, chat). Prostor bude také pro diskusi i dotazy.

18. 3. 2021 19:00 – 21:00 | Sebepoškozování
Druhá část kurzu krizové intervence se zaměří na teoretickou i praktickou rovinu při práci s tématem sebepoškozování v terapeutickém vztahu. Lektoří ukáží, na jakém principu sebepoškozování vzniká a jaké jsou jeho formy a dynamika, na konkrétních ukázkách ilustrují možné techniky krizové intervence při práci s akutní tenzí a nutkáním si ublížit a nabídnou využití principu „harm reduction“ při práci se závislostním sebepoškozováním. I v tomto případě bude prostor pro diskusi a dotazy, vzájemné sdílení zkušeností a inspirace.

29. 4. 2021 19:00 – 21:00 | Emoční rozrušení
Třetí (závěrečná) část se zaměří na práci s emočním rozrušením. Lektoři nabídnou jednotlivé techniky práce s prožíváním akutní krize projevující se například úzkostí, panikou, pláčem či vztekem. Účastníci získají vhled do problematiky prožívání krize a způsobu práce s ní na rovině tělesné, kognitivní a především emoční. V těchto třech rovinách nabídnou lektoři konkrétní tipy jak s různými formami emočního rozrušení pracovat. I tentokrát vznikne prostor pro diskusi a dotazy.

Je možné koupit vstupenky na kurz jako celek nebo na jednotlivé webináře zvlášť.

O novinkách, kurzech, přednáškách, workshopech a aktuální nabídce dáváme vědět i na Facebook, můžete nás tam sledovat.

 

V případě zájmu

Neváhejte se s námi spojit pomocí uvedených kontaktů. V co nejkratším možném čase se Vám ozveme a domluvíme si s vámi osobní schůzku. Máme velice dobrou zkušenost s kurzy, které byly poctivě vyjednány. Tímto způsobem se snažíme maximalizovat přínos kurzů, flexibilně se přizpůsobit požadavkům a očekávání zadavatele a účastníků kurzu. To, aby kurz co nejvíce odpovídal Vašemu očekávání, je pro nás priorita číslo jedna.

Cena

Cena za Kurzy Takmile je vytvářena stejně jako kurzy samotné, tedy individuálně a na základě domluveného kontraktu se zadavatelem. Protože každý kurz Takmile je jiný, je i cena kurzů rozdílná. Při stanovování ceny zohledňujeme: téma kurzu, počet účastníků, počet opakování kurzu, délku kurzu, místo realizace kurzu a čas na přípravu kurzu a materiálů pro účastníky a další. Cena za kurz se dle výše zmíněných kritérií muže pohybovat od 250,- Kč do 500,- Kč za hodinu na jednoho účastníka kurzu.

 

O nás

Táňa

Jsem děvčica ze Slovácka naplavená do Prahy. Během studia matematických metod v ekonomii jsem začala pracovat jako krizový intervent na Lince bezpečí, oba obory si drží mou přízeň už mnoho let. Připravuji a lektoruji kurzy zaměřené na sociální dovednosti, krizovou komunikaci, rozvoj a sebepoznání pro firmy a různé organizace, pořádám sebezkušenostní kurzy pro dospívající a jsem zapojená do projektu preventivního programu pro základní a střední školy. Zabývám se statistickým zpracováním dat v kvantitativních výzkumech a jsem účastník psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Mám ráda čísla, tabulky, práci s lidmi, jakýkoliv sport (minimálně v roli fanouška), dobrou společnost a šifrování. Potřebuji, aby cokoliv, co dělám, dávalo smysl.

Michal

Vystudoval jsem magisterský obor speciální pedagogiky, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik. V oblasti pomáhajících profesí se pohybuji od střední školy a tak jsem vystřídal různé pracovní pozice v řadě oblastí, ve kterých je potřeba podat pomocnou ruku. Mám zkušenosti s prací na krizových linkách pro děti, pro dospělé i pro seniory. V současné době pracuji jako psychoterapeut, rodinný terapeut a lektor rozličných kurzů. Na mé práci mne baví rozmanitost a pestrost, se kterou se setkávám. Ta je pro mě i jedním ze zdrojů, ze kterých čerpám energii a chuť dělat to, co dělám. Dalším zdrojem je pro mne rodina, příroda a četba.

 

 

Táňa a Michal

Potkali jsme se poprvé před deseti lety na Lince bezpečí, kde jsme jako kolegové, vedoucí směn lektorovali externí a interní vzdělávání. Kromě kolegů se z nás stali i kamarádi, jezdili jsme společně na dětský tábor a spolu s ostatními vytvářeli zážitkový kurz pro dospívající. Prostě jsme si sedli a baví nás to spolu.

Na kurzech Takmile nás baví propojování světů krizové intervence a práce se sebou s dalšími oblastmi. Krizová intervence a s tím i spojená témata psychohygieny a sebe péče mají mnoho podob využití a to jak pro osobní tak pro profesní život. Baví nás ta rozmanitost přístupů a i různost účastníků našich kurzů. Velkou radost nám dělá, když vidíme a slyšíme, že to, co děláme, dává smysl těm, co pomáhají. I nám potom dává smysl to, co dělám, což je i důvodem proč to děláme.

 

Proběhlé kurzy

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Termín: říjen – listopad 2016
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Větší část kurzu byla zaměřená na využití technik telefonické krizové intervence v hovorech s volajícími s projevy agrese, manipulace, nespolupráce, emočního rozrušení a v hovorech se sebevražednou tematikou. Druhou linii kurzu tvořily bloky, které se zaměřovaly na možnosti psychohygieny operátorů a způsoby práce se sebou.

 

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Termín: březen 2017 – březen 2018
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Větší část kurzu byla zaměřená na využití technik telefonické krizové intervence v hovorech s volajícími s projevy agrese, manipulace, nespolupráce, emočního rozrušení a v hovorech se sebevražednou tematikou. Druhou linii kurzu tvořily bloky, které se zaměřovaly na možnosti psychohygieny operátorů a způsoby práce se sebou.

 

Techniky krizové komunikace (kurz pro operátory ZOS)

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Termín:  říjen 2017 – leden 2018
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Obsah kurzu se odvíjel od zjištěných potřeb operátorů ZOS. Tematické bloky se věnovaly komunikaci s dětským volajícím, s volajícím se suicidálními projevy a s volajícím s projevy emočního rozrušení. Všemi tématy se prolínala práce s kontaktem a dosažení naplnění potřeb volajícího v hranicích poskytované služby.

 

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Life support s.r.o. (realizováno pro operační střediska záchranných služeb Plzeňského, Libereckého a Karlovarského kraje)
Termín: březen – listopad 2018
Obsah kurzu: Kurz byl zaměřen na práci s vybranými problematickými projevy volajících na krizovou linku záchranné služby.  Interaktivní a zážitkovou formou se účastníci seznámili s využitím jednotlivých technik krizové intervence, které jsou využitelné pro účinnou práci s akutně ohroženým volajícím případně s osobou, která asistuje při pomoci pacientovi. Nedílnou součástí kurzu byla i téma práce s vlastním prožíváním v náročných hovorech a témata vlastní psychohygieny.

 

Kontakt

Můžete nás sledovat na Facebooku, zveřejňujeme tam všechny nové nabídky vzdělávání a důležité i zajímavé informace.