Co nabízíme

Naší doménou je práce se zkvalitňováním komunikace a práce s prožíváním. Kurzy Takmile se zaměřují na prohlubování kontaktu s druhým člověkem, zlepšování poskytování pomoci, na zvládání obtížných (nejen pracovních) situací a práci se sebou. Konkrétně se věnujeme krizové intervenci, práci s obtížným kontaktem (pasivitou, vulgaritou, zmateností, manipulací, projevům emočního rozrušení),  tématice sebevražedného a sebepoškozujícího chování a tématům psychohygieny, práci s hranicemi a sebereflexí, syndromu vyhoření a poskytování zpětné vazby.

Naše kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří při své práci komunikují s lidmi. Jsou to například složky integrovaného záchranného systému (dispečinky), pomáhající profese, zákaznická centra či zákaznické linky a organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Nabízíme hotové kurzy i kurzy a workshopy na klíč v různém rozsahu.

Kurzy a workshopy jsou interaktivní a hravé.

 

Aktuální nabídka

KriZOOMka – (s)dílna krizové intervence

KriZOOMka je online prostor s Táňou a Michalem určený pro trapeuty, sociální pracovníky, učitele, zdravotníky a všechny pomáhající profesionály, kteří se ve svém praxi setkávají s projevy krize u svých klientů, pacientů a žáků.

Přemýšlíte jak jednat s akutně rozrušeným klientem? Hodily by se Vám informace z krizovky v minulém telefonátu o sebevraždě? Obáváte se videohovoru s tématem sebepoškozování? Cítíte nejistotu v práci s projevy vzteku, agrese či viny a bezmoci? Potřebujete podpořit v práci s akutní úzkostí či panickou atakou klienta? Přemýšlíte, kdy se hodí přístupy a techniky krizové intervence a jak krizi poznat? Kdykoliv Vás napadne, že by Vám pomohla konzultace na téma krizové intervence, v prostoru KriZOOMky budete vždy vítaní.

V bezpečném prostředí KriZOOMky je možné mluvit o svých zkušenostech či obavách, hledat inspiraci, praktické tipy a doporučení vycházející z dlouholeté praxe v oblasti krizové intervence. Nabízíme kreativní a individuální přístup, můžeme společně sdílet, modelovat, hrát si a tvořit, jak je nám to v Takmile vlastní. Vaše konkrétní situace propojíme s teorií krizové intervence a zároveň z tohoto prostoru odejdete s praktickými tipy a možnostmi, o které se budete moct ve své práci opřít.

KriZOOMka pro jednotlivce
Nabízíme individuální prostor na 1-2 hodiny, ve kterém se budeme oba plně věnovat Vám a Vašim potřebám.
Cena:
1 hodina … 1 500 Kč
2 hodiny … 2 000 Kč

KriZOOMka pro skupinu
Pokud je Vás více, nabízíme prostor pro společné setkání u témat krizové intervence ve větším počtu.
Ceník:

V případě zájmu setkat se s námi v KriZOOMce stačí vyplnit přihlášku. Vyplňte jen jednu přihlášku i v případě, že jste skupina. Po obdržení přihlášky se Vám do dvou dnů ozveme s nabídkou termínů. Po společné domluvě konkrétního termínu Vám přijde faktura a pokyny k zaplacení. Při skupinové objednávce přijde pouze jedna faktura na uhrazení celé částky najednou.

 

Záznamy webinářů

Krizová intervence v terapeutické praxi

V únoru, březnu a dubnu 2021 proběhly tři živé webináře na základě potřeb terapeutů vzhledem k proměně práce s klienty v covidovém období. Přednášky reagovaly na poptávku zahrnutí a využití krizové intervence v terapeutické praxi v akutních tématech a situacích, ve kterých se klienti nacházeli a stále nacházejí. Webináře jsme připravili pod projektem #delamcomuzu (Terpie.cz) a teď jsou dostupné i jejich záznamy.

#1 Sebevraždy
První část online kurzu krizové intervence je zaměřena na téma sebevražd. Lekce je věnována sebevražednému myšlení klientů s různou mírou akutnosti (úvahy, plán, započatá sebevražda) a konkrétním technikám krizové intervence, které jsou využitelné pro práci terapeuta se sebevražedným klientem v různých formách kontaktu (F2F, online, telefon, chat).

#2 Sebepoškozování
Druhá část kurzu krizové intervence je zaměřena na teoretickou i praktickou rovinu při práci s tématem sebepoškozování v terapeutickém vztahu. Lektoři ukazují, na jakém principu sebepoškozování vzniká a jaké jsou jeho formy a dynamika, na konkrétních ukázkách ilustrují možné techniky krizové intervence při práci s akutní tenzí a nutkáním si ublížit a nabízejí využití principu „harm reduction“ při práci se závislostním sebepoškozováním.

#3 Emoční rozrušení
Třetí (závěrečná) část se zaměřena na práci s emočním rozrušením. Lektoři nabízejí jednotlivé techniky práce s prožíváním akutní krize projevující se například úzkostí, panikou, pláčem či vztekem. Účastníci získají vhled do problematiky prožívání krize a způsobu práce s ní na rovině tělesné, kognitivní a především emoční. V těchto třech rovinách nabízejí lektoři konkrétní tipy jak s různými formami emočního rozrušení pracovat.

Záznamy webinářů je možné získat jednotlivě i jako balíček všech tří najednou, součástí záznamů jsou i diskuze s účastníky, jejich dotazy a naše odpovědi. Do 4.4.2022 budou webináře dostupné tady.

 

Jednodenní kurz

Kurz krizové intervence pro terapeuty

Primárně pro terapeuty jsme připravili celodenní interaktivní online kurz krizové intervence.

Kurz se může hodit například tomu:

  • kdo se chce seznámit se základy krizové intervence, s jejími principy a technikami
  • komu by přišlo vhod propojení svých teoretických znalostí krizovky s jejím praktickým využitím v terapii
  • kdo by ocenil vodítka pro rozpoznání, že klient v daný okamžik potřebuje spíše krizové než dlouhodobé vedení
  • kdo potřebuje podpořit v kontaktu s klientem, jehož stav vyžaduje pevnější vedení (panika, tenze, chuť si ublížit)
  • komu se bude hodit rozšíření možností práce se zahlcujícím prožíváním klienta na úrovni tělesné, kognitivní a emoční
  • kdo si chce být jistější při telefonické kontaktu s rozrušeným klientem (např. při domlouvání sezení, mezi nimi)

Kurz proběhne v čase 9:00 – 17:00 (během něj bude 1,5 h pauza na oběd) a je připravený pro 10 až 14 účastníků. Kurz pořádáme ve spolupráci s #delamcomuzu.

Termín bude na podzim 2022, jakmile ho stanovíme, bude tady zveřejněný a info půjde i přes naši FB stránku (jejím fanouškem se můžete stát tady).

 

O novinkách, kurzech, přednáškách, workshopech a aktuální nabídce dáváme vědět i na Facebook, můžete nás tam sledovat.

 

Kurzy na klíč

Neváhejte se s námi spojit pomocí uvedených kontaktů. V co nejkratším možném čase se Vám ozveme a domluvíme si s vámi osobní schůzku. Máme velice dobrou zkušenost s kurzy, které byly poctivě vyjednány. Tímto způsobem se snažíme maximalizovat přínos kurzů, flexibilně se přizpůsobit požadavkům a očekávání zadavatele a účastníků kurzu. To, aby kurz co nejvíce odpovídal Vašemu očekávání, je pro nás priorita číslo jedna.

Cena

Cena za Kurzy Takmile je vytvářena stejně jako kurzy samotné, tedy individuálně a na základě domluveného kontraktu se zadavatelem. Protože každý kurz Takmile je jiný, je i cena kurzů rozdílná. Při stanovování ceny zohledňujeme: téma kurzu, počet účastníků, počet opakování kurzu, délku kurzu, místo realizace kurzu a čas na přípravu kurzu a materiálů pro účastníky a další. Cena za kurz se dle výše zmíněných kritérií muže pohybovat od 250,- Kč do 500,- Kč za hodinu na jednoho účastníka kurzu.

 

O nás

Táňa

Jsem děvčica ze Slovácka naplavená do Prahy. Během studia matematických metod v ekonomii jsem začala pracovat jako krizový intervent na Lince bezpečí, oba obory si drží mou přízeň už mnoho let. Připravuji a lektoruji kurzy zaměřené na sociální dovednosti, krizovou komunikaci, rozvoj a sebepoznání pro firmy a různé organizace, pořádám sebezkušenostní kurzy pro dospívající a jsem zapojená do projektu preventivního programu pro základní a střední školy. Zabývám se statistickým zpracováním dat v kvantitativních výzkumech a jsem účastník psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Mám ráda čísla, tabulky, práci s lidmi, jakýkoliv sport (minimálně v roli fanouška), dobrou společnost a šifrování. Potřebuji, aby cokoliv, co dělám, dávalo smysl.

Michal

Vystudoval jsem magisterský obor speciální pedagogiky, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik. V oblasti pomáhajících profesí se pohybuji od střední školy a tak jsem vystřídal různé pracovní pozice v řadě oblastí, ve kterých je potřeba podat pomocnou ruku. Mám zkušenosti s prací na krizových linkách pro děti, pro dospělé i pro seniory. V současné době pracuji jako psychoterapeut, rodinný terapeut a lektor rozličných kurzů. Na mé práci mne baví rozmanitost a pestrost, se kterou se setkávám. Ta je pro mě i jedním ze zdrojů, ze kterých čerpám energii a chuť dělat to, co dělám. Dalším zdrojem je pro mne rodina, příroda a četba.

 

 

Táňa a Michal

Potkali jsme se poprvé před deseti lety na Lince bezpečí, kde jsme jako kolegové, vedoucí směn lektorovali externí a interní vzdělávání. Kromě kolegů se z nás stali i kamarádi, jezdili jsme společně na dětský tábor a spolu s ostatními vytvářeli zážitkový kurz pro dospívající. Prostě jsme si sedli a baví nás to spolu.

Na kurzech Takmile nás baví propojování světů krizové intervence a práce se sebou s dalšími oblastmi. Krizová intervence a s tím i spojená témata psychohygieny a sebe péče mají mnoho podob využití a to jak pro osobní tak pro profesní život. Baví nás ta rozmanitost přístupů a i různost účastníků našich kurzů. Velkou radost nám dělá, když vidíme a slyšíme, že to, co děláme, dává smysl těm, co pomáhají. I nám potom dává smysl to, co dělám, což je i důvodem proč to děláme.

 

Proběhlé kurzy

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Termín: říjen – listopad 2016
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Větší část kurzu byla zaměřená na využití technik telefonické krizové intervence v hovorech s volajícími s projevy agrese, manipulace, nespolupráce, emočního rozrušení a v hovorech se sebevražednou tematikou. Druhou linii kurzu tvořily bloky, které se zaměřovaly na možnosti psychohygieny operátorů a způsoby práce se sebou.

 

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Termín: březen 2017 – březen 2018
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Větší část kurzu byla zaměřená na využití technik telefonické krizové intervence v hovorech s volajícími s projevy agrese, manipulace, nespolupráce, emočního rozrušení a v hovorech se sebevražednou tematikou. Druhou linii kurzu tvořily bloky, které se zaměřovaly na možnosti psychohygieny operátorů a způsoby práce se sebou.

 

Techniky krizové komunikace (kurz pro operátory ZOS)

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Termín:  říjen 2017 – leden 2018
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Obsah kurzu se odvíjel od zjištěných potřeb operátorů ZOS. Tematické bloky se věnovaly komunikaci s dětským volajícím, s volajícím se suicidálními projevy a s volajícím s projevy emočního rozrušení. Všemi tématy se prolínala práce s kontaktem a dosažení naplnění potřeb volajícího v hranicích poskytované služby.

 

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Life support s.r.o. (realizováno pro operační střediska záchranných služeb Plzeňského, Libereckého a Karlovarského kraje)
Termín: březen – listopad 2018
Obsah kurzu: Kurz byl zaměřen na práci s vybranými problematickými projevy volajících na krizovou linku záchranné služby.  Interaktivní a zážitkovou formou se účastníci seznámili s využitím jednotlivých technik krizové intervence, které jsou využitelné pro účinnou práci s akutně ohroženým volajícím případně s osobou, která asistuje při pomoci pacientovi. Nedílnou součástí kurzu byla i téma práce s vlastním prožíváním v náročných hovorech a témata vlastní psychohygieny.

 

Kontakt

Můžete nás sledovat na Facebooku, zveřejňujeme tam všechny nové nabídky vzdělávání a důležité i zajímavé informace.