Co nabízíme

Naší doménou je práce se zkvalitňováním komunikace a práce s prožíváním. Kurzy Takmile se zaměřují na prohlubování kontaktu s druhým člověkem, zlepšování poskytování pomoci, na zvládání obtížných (nejen pracovních) situací a práci se sebou. Konkrétně se věnujeme krizové intervenci, práci s obtížným kontaktem (pasivitou, vulgaritou, zmateností, manipulací, projevům emočního rozrušení),  tématice sebevražedného a sebepoškozujícího chování a tématům psychohygieny, práci s hranicemi a sebereflexí, syndromu vyhoření a poskytování zpětné vazby.

Naše kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří při své práci komunikují s lidmi. Jsou to například složky integrovaného záchranného systému (dispečinky), pomáhající profese, zákaznická centra či zákaznické linky a organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Nabízíme hotové kurzy i kurzy a workshopy na klíč v různém rozsahu.

Kurzy a workshopy jsou interaktivní a hravé.

V případě zájmu

Neváhejte se s námi spojit pomocí uvedených kontaktů. V co nejkratším možném čase se Vám ozveme a domluvíme si s vámi osobní schůzku. Máme velice dobrou zkušenost s kurzy, které byly poctivě vyjednány. Tímto způsobem se snažíme maximalizovat přínos kurzů, flexibilně se přizpůsobit požadavkům a očekávání zadavatele a účastníků kurzu. To, aby kurz co nejvíce odpovídal Vašemu očekávání, je pro nás priorita číslo jedna.

Cena

Cena za Kurzy Takmile je vytvářena stejně jako kurzy samotné, tedy individuálně a na základě domluveného kontraktu se zadavatelem. Protože každý kurz Takmile je jiný, je i cena kurzů rozdílná. Při stanovování ceny zohledňujeme: téma kurzu, počet účastníků, počet opakování kurzu, délku kurzu, místo realizace kurzu a čas na přípravu kurzu a materiálů pro účastníky a další. Cena za kurz se dle výše zmíněných kritérií muže pohybovat od 250,- Kč do 500,- Kč za hodinu na jednoho účastníka kurzu.

O nás

Táňa

Jsem děvčica ze Slovácka naplavená do Prahy. Během studia matematických metod v ekonomii jsem začala pracovat jako krizový intervent na Lince bezpečí, oba obory si drží mou přízeň už mnoho let. Připravuji a lektoruji kurzy zaměřené na sociální dovednosti, krizovou komunikaci, rozvoj a sebepoznání pro firmy a různé organizace, pořádám sebezkušenostní kurzy pro dospívající a jsem zapojená do projektu preventivního programu pro základní a střední školy. Zabývám se statistickým zpracováním dat v kvantitativních výzkumech a jsem účastník psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Mám ráda čísla, tabulky, práci s lidmi, jakýkoliv sport (minimálně v roli fanouška), dobrou společnost a šifrování. Potřebuji, aby cokoliv, co dělám, dávalo smysl.

Michal

Vystudoval jsem magisterský obor speciální pedagogiky, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik. V oblasti pomáhajících profesí se pohybuji od střední školy a tak jsem vystřídal různé pracovní pozice v řadě oblastí, ve kterých je potřeba podat pomocnou ruku. Mám zkušenosti s prací na krizových linkách pro děti, pro dospělé i pro seniory. V současné době pracuji jako psychoterapeut, rodinný terapeut a lektor rozličných kurzů. Na mé práci mne baví rozmanitost a pestrost, se kterou se setkávám. Ta je pro mě i jedním ze zdrojů, ze kterých čerpám energii a chuť dělat to, co dělám. Dalším zdrojem je pro mne rodina, příroda a četba.

 

 

Táňa a Michal

Potkali jsme se poprvé před deseti lety na Lince bezpečí, kde jsme jako kolegové, vedoucí směn lektorovali externí a interní vzdělávání. Kromě kolegů se z nás stali i kamarádi, jezdili jsme společně na dětský tábor a spolu s ostatními vytvářeli zážitkový kurz pro dospívající. Prostě jsme si sedli a baví nás to spolu.

Na kurzech Takmile nás baví propojování světů krizové intervence a práce se sebou s dalšími oblastmi. Krizová intervence a s tím i spojená témata psychohygieny a sebe péče mají mnoho podob využití a to jak pro osobní tak pro profesní život. Baví nás ta rozmanitost přístupů a i různost účastníků našich kurzů. Velkou radost nám dělá, když vidíme a slyšíme, že to, co děláme, dává smysl těm, co pomáhají. I nám potom dává smysl to, co dělám, což je i důvodem proč to děláme.

Proběhlé kurzy

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Termín: řijen – listopad 2016
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Větší část kurzu byla zaměřená na využití technik telefonické krizové intervence v hovorech s volajícími s projevy agrese, manipulace, nespolupráce, emočního rozrušení a v hovorech se sebevražednou tematikou. Druhou linii kurzu tvořily bloky, které se zaměřovaly na možnosti psychohygieny operátorů a způsoby práce se sebou.

 

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Termín: březen 2017 – březen 2018
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Větší část kurzu byla zaměřená na využití technik telefonické krizové intervence v hovorech s volajícími s projevy agrese, manipulace, nespolupráce, emočního rozrušení a v hovorech se sebevražednou tematikou. Druhou linii kurzu tvořily bloky, které se zaměřovaly na možnosti psychohygieny operátorů a způsoby práce se sebou.

 

Techniky krizové komunikace (kurz pro operátory ZOS)

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Termín:  říjen 2017 – leden 2018
Délka kurzu: 16 hodin (2 dny)
Obsah kurzu: Obsah kurzu se odvíjel od zjištěných potřeb operátorů ZOS. Tematické bloky se věnovaly komunikaci s dětským volajícím, s volajícím se suicidálními projevy a s volajícím s projevy emočního rozrušení. Všemi tématy se prolínala práce s kontaktem a dosažení naplnění potřeb volajícího v hranicích poskytované služby.

 

Kurz krizové komunikace pro operátory ZOS

Zadavatel: Life support s.r.o. (realizováno pro operační střediska záchranných služeb Plzeňského, Libereckého a Karlovarského kraje)
Termín: březen – listopad 2018
Obsah kurzu: Kurz byl zaměřen na práci s vybranými problematickými projevy volajících na krizovou linku záchranné služby.  Interaktivní a zážitkovou formou se účastníci seznámili s využitím jednotlivých technik krizové intervence, které jsou využitelné pro účinnou práci s akutně ohroženým volajícím případně s osobou, která asistuje při pomoci pacientovi. Nedílnou součástí kurzu byla i téma práce s vlastním prožíváním v náročných hovorech a témata vlastní psychohygieny.

 

Kontakt